Moldoglass

STICLĂ PICTATĂ

Transparentă, ori opacă, pictura ne oferă o gamă infinită de posibilități în abordarea subiectelor.

Ea merge de la realism la modernism cu o ușurință rar întâlnită. Singura opreliște în calea picturii pe sticlă este doar nivelul de graniță a inspirației artistului.