Moldoglass

STICLĂ ANTIGLONȚ

Geamul antiglonţ produs de Moldoglass poartă marcajul CE care atestă conformitatea produsului conform cerinţelor standardului de referinţă: SR EN 14449: 2005 – Sticlă pentru construcţii. Geam stratificat şi geam de securitate stratificat. Evaluarea conformităţii. Standard de produs.